Cenník služieb


Rámcom na určenie odmena za právne služby je platná advokátska tarifa - vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Druh a výška odmeny vždy závisí na individuálnej dohode s klientom.

Druh a výška odmeny

 • hodinová odmena - podľa počtu hodín potrebných na vybavenie veci, ako aj v závislosti do náročnosti právneho problému, napr.
  • za konzultáciu veci bez prevzatia zastupovania (v bežných veciach od 50 EUR/hod.),
  • za spracovanie stanoviska alebo právnej analýzy (v bežných veciach od 50 EUR/hod.)
 • paušálna odmena - za poskytovanie služieb v určitom období alebo za úplné vybavenie veci, napr.
  • zastupovanie klienta na základe zmluvy o poskytovaní právnej pomoci vo veciach špecifikovaných v zmluve za dohodnutú mesačnú paušálnu odmenu vo výške od 400 €/mesačne;
  • vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra, zastupovanie v katastrálnom konaní od 140 € (v závislosti od náročnosti zmluvy, hodnoty prevádzanej nehnuteľnosti)
  • založenie obchodnej spoločnosti, zastupovanie pred obchodným registrom a živnostenským úradom od 399 € (v závislosti od náročnosti požiadaviek klienta)
 • podielová odmena - podielom na hodnote veci v prípade úspechu v spore, v rozmedzí od 5-20 % z hodnoty veci, napr.
 • podielová odmena určená z výšky vyrovnacieho podielu, vyplateného pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • podielová odmena určená z výšky vymoženej pohľadávky
 • tarifná odmena - podľa počtu úkonov a hodnoty veci, stanovená podľa ust. §§ 10 až 12 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (napr. pri rozvode od 70 EUR za 1 úkon právnej pomoci)
 • kombinovaná odmena - napr. zľavnená tarifná odmena platená priebežne a podielová odmena v prípade úspechu vo veci.