• Advokátsky profil

Mgr. Adriana Sojková, advokátka

registrovaná v Slovenskej advokátskej komore, č.licencie 4938

Advokátka


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas metus nulla, commodo a sodales sed, dignissim pretium nunc. Nam et lacus neque. Ut enim massa, sodales tempor convallis et, iaculis ac massa. Maecenas metus nulla, commodo a sodales sed, dignissim pretium nunc. Nam et lacus neque.

Vzdelanie

od2006

Doktorandské štúdium (PhD.)

Právnická fakulta Trnavská univerzita Trnava.

do2005

magisterské štúdium

2000 - 2005  Právnická fakulta Trnavská univerzita Trnava.

do2000

Gymnázium

1996 - 2000  Dubnica nad Váhom.

do1996

Základná škola

1988 - 1996  Nová Dubnica.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI A ČINNOSTI

r.2002

Stáž

2002  Okresná prokuratúra Trenčín.

do2004

Street Law

2002 - 2004 - Právo na každý deň, Občan a demokracia; vzdelávací program pre odsúdených v nápravnovýchovných zariadeniach Leopoldov, Želiezovce a Nitra-Chrenová, psychodiagnostický ústav Záhorská Bystrica

do2004

Pomoc obetiam domáceho násilia

2003 - 2004 Aliancia žien Slovenska

r.2003

Jesenná škola ľudských práv

2003 Občan a demokracia.

do2008

práca advokátskeho koncipienta

2005 - 2008 práca advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii

od2009

registrácia v Slovenskej advokátskej komore

od Január 2009 registrácia v Slovenskej advokátskej komore a výkon advokácie v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, správneho a trestného práva

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

EN

Anglický jazyk

DE

mNemECKÝ jazyk