Advokátska kancelária

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária ponúka fyzickým i právnickým osobám široké spektrum služieb v oblasti poskytovania právnej pomoci.

Uplatňujeme výlučne individuálny prístup ku každému problému klienta, komplexne pomáhame riešiť bežné životné situácie aj náročné právne problémy a spory.


Umožňujeme klientovi komunikovať formou osobných konzultácií i elektronických prostriedkov. Naša advokátska kancelária je ľahko dostupná všetkým, ktorí si nevedia poradiť v spleti právnych predpisov.
 

Dôsledne chránime záujmy klienta, budujúcu dôveru v odbornosť a kvalitu poskytovaných služieb a zachovávame mlčanlivosť a diskrétnosť.

Novinky

Spoločnosť Adriana Sojková - ADVOKAT DCA s.r.o. nájdete teraz v nových priestoroch na Námestí Matice slovenskej 4262/23 v Dubnici nad Váhom »»