Mgr. Adriana Sojková, advokátka

Advokátska kancelária

registrovaná v Slovenskej advokátskej komore, č.licencie 4938

VZDELANIE

 • od 2006 doktorandské štúdium (PhD.) Právnická fakulta Trnavská univerzita Trnava
 • 2000- 2005 magisterské štúdium Právnická fakulta Trnavská univerzita Trnava
 • 1996-2000 Gymnázium Dubnica nad Váhom
 • 1988-1996 Základná škola Nová Dubnica

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI A ČINNOSTI

 • 2002 stáž Okresná prokuratúra Trenčín
 • 2002- 2004 Street Law-Právo na každý deň, Občan a demokracia; vzdelávací program pre odsúdených v nápravnovýchovných zariadeniach Leopoldov, Želiezovce a Nitra-Chrenová, psychodiagnostický ústav Záhorská Bystrica
 • 2003- 2004 Pomoc obetiam domáceho násilia, Aliancia žien Slovenska
 • 2003 Jesenná škola ľudských práv, Občan a demokracia
 • 2005 - 2008 práca advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii
 • od Január 2009 registrácia v Slovenskej advokátskej komore a výkon advokácie v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, správneho a trestného práva

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
   

Novinky

Spoločnosť Adriana Sojková - ADVOKAT DCA s.r.o. nájdete teraz v nových priestoroch na Námestí Matice slovenskej 4262/23 v Dubnici nad Váhom »»