Kontaktné informácie

Adriana Sojková - ADVOKAT DCA s.r.o.

zast. Mgr. Adrianou Sojkovou, advokátkou a konateµkou
sídlo: Námestie Matice slovenskej 4262/23
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 472 531 42
DIČ: 2023985502
zápis: OR OS Trenčín, odd.Sro, vl.č. 29860/R

Tel. kancelária: 0911 628 777
Mobil.: 0904 578903
email: adriana.sojkova@gmail.com
web: www.advokatdca.sk
bank.spojenie: 4019368399/7500

Úradné hodiny :
pondelok - piatok
od 8.00 do 12.00 hod.
od 13.00 do 16.00 hod.

AKO NÁS NÁJDETE :

Sídlo advokátskej kancelárie


Novinky

Spoločnos» Adriana Sojková - ADVOKAT DCA s.r.o. nájdete teraz v nových priestoroch na Námestí Matice slovenskej 4262/23 v Dubnici nad Váhom »»